Absentie meldingen efficiënt afhandelen bij scholen

Hallo, ik ben Ab.

Basisscholen en Voortgezet onderwijs hebben te maken met ouders / leerlingen die Absent worden gemeld. Onderzoek wijst uit dat 80% van de Absentie meldingen telefonisch worden gedaan. Een gemiddelde school heeft een beperkt aantal telefoonlijnen waardoor de ouder vaak een in gesprektoon ervaart en er pas gebeld kan worden op het moment dat de school geopend is. De schoolmedewerker handelt het ene na het andere telefoongesprek af, noteert de Absenties en informeert de betreffende leerkracht. 

Met Ab

Innoza heeft Ab ontwikkeld, een slimme vent die de ouder, leerling en leerkracht herkent door dit op te zoeken in het Leerling Administratie Systeem, oftewel LAS (ParnasSys of Magister). Ab vraagt of de leerling Ziek, Te Laat of naar de Huisarts moet en registreert dit volledig zelf in ParnasSys of Magister. Wordt de leerling te vaak ziek of te laat gemeld binnen de richtlijnen van de Leerplicht dan wordt de directeur hier door Ab op geattendeerd.

Ab zorgt voor tevreden ouders, minder werk door uw medewerker(s) en een up-to-date leerling administratie. Ab helpt scholen het verzuim goed in beeld te krijgen en daarmee het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen, in lijn met de richtlijnen van DUO die per 1 april 2017 ook voor het PO van kracht zullen worden.

Meer weten over Ab? Vraag dan geheel vrijblijvend het Whitepaper "Absenties efficient afhandelen bij scholen aan.

 

Aanvraag whitepaper